5 tips om uw project tot een succes te maken | ATLAS Online

5 tips om uw project niet langer uit te stellen en tot een succes te maken

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:IT projecten
  • Bericht reacties:0 Reacties

Stel uw IT projecten niet langer uit en begin op tijd!

Als de software voor de belangrijkste processen in uw organisatie werkt zoals de bedoeling is, staat vernieuwing niet op de agenda. Uit oogpunt van IT beheer zou u zich kunnen realiseren dat uw software over een paar jaar aan vervanging toe is. Na verloop van tijd worden de nadelen van de software die u nu gebruikt steeds zichtbaarder. Gebruikers beginnen te mopperen over functies die niet werken of ontbreken.

Veel organisaties en hun IT projecten hebben last van uitstelgedrag.

Wij geven u 5 tips om uw project niet langer uit te stellen en tot een succes te maken.

1. Plan realistisch

Begin op tijd.

Een beslissing over de aanschaf van een nieuwe applicatie zoals een DMS gaat niet over één nacht ijs. Doorgrond de inhoud en de processen goed. Dat kost nu eenmaal veel tijd.

Neem die tijd ook, de gevolgen van verkeerde keuzes zijn immers groot.

Zorg voor voldoende draagvlak bij de gebruikers en zorg dat eindgebruikers ook tijd kunnen vrij maken.

2. Inventarisatie

Inventariseer de wensen en eisen van de eindgebruikers, Wat is het doel en wat gaat het u opleveren. Breng de huidige bedrijfsprocessen in kaart en stel een business case op.

3. Oriëntatie

Kijk goed in de markt naar de mogelijkheden en check referenties. Vraag de referentie niet alleen om ervaringen met het product maar ook naar het karakter van de leverancier, is deze bijvoorbeeld flexibel en heeft deze gedegen kennis in huis?

Het gebruik van de applicatie zal zich in de loop van de jaren ontwikkelen. Het is dan ook des te belangrijker om niet alleen een leverancier te kiezen op basis van de geboden functionaliteiten van de applicatie maar een leverancier waar u vertrouwen in heeft en met wie u een partnerschap wilt aangaan voor de komende jaren.

4. Stel haalbare doelstellingen

Maak een stappenplan en houdt het SMART

Bepaal bij iedere stap ook alvast de volgende stap. Neem geen te grote stappen. Regelmatig kleine stapjes zetten is beter en verstoort de dagelijkse werkzaamheden minder. Is dat wel het geval, dan ondervindt u snel weerstand.

Wanneer ben je tevreden? In deze fase maak je ook de projectdoelen SMART: Specifiek, Meetbaar, Attractief, Realistisch en Tijdgebonden. Let op, tijd (binnen de planning project afronden) en geld (binnen budget blijven) zijn geen doelen, maar randvoorwaarden.

5. Richt u op het resultaat

Focus u in het denkproces over vernieuwing van uw bedrijfssoftware op het resultaat, niet op de weg ernaartoe. Het resultaat biedt u het vooruitzicht op de voordelen. De weg ernaartoe kent in de beginfase nog teveel onzekerheden.

Geef een reactie