Top 5 IT-trends voor 2020 | ATLAS Online

Top 5 IT-trends voor 2020

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Productblog
  • Bericht reacties:0 Reacties

AI, Growth Hacking, Cloud, Disruption…..

 De lijst met modewoorden die digitalisering al jaren roept, lijkt eindeloos. Er is echter een gebrek aan oriëntatie in het allegaartje van woorden – en er is geen hulp bij welke IT-trends 2020 echt een rol spelen in de markt voor bedrijfssoftware en waarom het zo is.

Wij bieden u de top 5 IT-trends voor 2020.

1 Platform economie

Meer en meer softwareleveranciers streven ernaar een platform op te zetten waarop ze SaaS-applicaties en apps kunnen ontwikkelen en verkopen die verband houden met de softwareoplossingen van de fabrikant. Een belangrijk aspect van dergelijke platforms is de ontbinding van oude, rigide verkoop- en bedrijfsstructuren. Niet alleen de softwareprovider zelf, maar ook partners en klanten met ontwikkelingsexpertise kunnen daar applicatieproviders worden. Dit maakt volledig nieuwe bedrijfsmodellen mogelijk.

2 Cloud en software als een service

Niemand zal de trend van de Cloud in 2020 kunnen negeren, maar de nadruk zal hier liggen op het transformeren van de vorige aanpak in een servicegerichte strategie die gericht is op klantvoordeel. Waar in het verleden nog licenties werden gekocht en afgeschreven, worden tegenwoordig voornamelijk diensten geboekt waarvan de waarde alleen voortvloeit uit het daadwerkelijke gebruik.

3 Innovatiecultuur en verandermanagement

Voor het eerst creëert een onderwerp dat niet technologie gedreven is de belangrijkste trends van het komende jaar. Omdat zonder acceptatie en geschikte organisatiestructuren de digitalisering van een bedrijf nooit succesvol zal zijn. Digitalisering kan alleen als een kans wordt begrepen en geïmplementeerd als de innovatiecultuur stevig verankerd is.

4 AI in de applicatiepraktijk

In 2020 zal de markt zich met name zorgen maken over de toenemende vraag naar specifieke toepassingsscenario’s voor AI-technologie in bedrijven. En dit aan de vraag- en aanbodzijde. Een voorbeeld is de automatische classificatie van documentinformatie en geautomatiseerde documentarchivering met behulp van machine learning om hun herkenningssnelheid te optimaliseren met zelflerende mechanismen. Fabrikanten moeten aan deze behoefte voldoen en niet met AI omgaan omwille van AI.

5 Naleving met betrekking tot AI, ethiek en wetgeving

Als onderdeel van de discussie over AI zal de naleving van richtlijnen voor naleving en de overweging van ethische en juridische aspecten steeds relevanter worden. AI-gebruiksscenario’s zullen alleen echt hun voordelen laten zien als ethische en wettelijke richtlijnen worden opgesteld om acceptatie bij de potentiële gebruikers te waarborgen en angsten te verminderen.

Conclusie

Hoewel de basisvoorwaarden van deze vastgestelde trends voor 2020 algemeen bekend zijn, zal met name de specifieke uitdrukking met betrekking tot “zachte” factoren zoals ethiek, wetgeving, innovatiecultuur en klantvoordeel de tarwe in toenemende mate scheiden van het kaf en de zakelijke softwaremarkt vorm te geven. Het bedienen van deze trends zal de grootste uitdaging voor bedrijven zijn.

Geef een reactie