Uw contractmanagement proces verbeteren? | ATLAS Online

Uw contractmanagement proces verbeteren?

De wens van elke manager in het bedrijf. Als bedrijfsprocessen worden geoptimaliseerd, kunnen werknemers efficiënter werken en meer of verschillende dingen tegelijkertijd doen, dat is het idee.

Contracten vormen de basis voor het vermogen van een bedrijf om te handelen. Het is daarom uitermate nuttig om het contractbeheerproces te verbeteren met behulp van centraal contractbeheer.

Definitie van contractbeheer

Iedereen die met contracten in een bedrijf te maken heeft, heeft zeker al ideeën over wat gekwalificeerd contractbeheer zou moeten omvatten. Een definitie van contractbeheer is als volgt:

Contractbeheer is het gestructureerd opslaan en bijhouden van contracten en bijbehorende informatie. Contractbeheer voorziet de interne organisatie van voldoende inzicht in lopende contracten en de juiste contractuele afspraken en informatie.

Proces van het contractbeheer

Dus wat houdt een contractbeheerproces precies in? Een echt goed contractbeheer ondersteunt alle fasen van een contractlevenscyclus, van het aangaan van de contractuele relatie via implementatie tot administratie en definitieve archivering.

Het contractbeheerproces:

Contractbeheer vs. Contract management

Het beschreven proces laat zien dat het proces van contractbeheer veel verder gaat dan dat van puur contractbeheer en begint met het aangaan van een contractuele relatie en eindigt pas wanneer deze relatie eindigt of met archivering. Door contractmanagement te introduceren, zorgt u voor transparantie en volledige controle over alle contracten in uw bedrijf.

Contractbeheerproces gedigitaliseerd!

Zoals bij veel processen geldt hetzelfde voor contractmanagement: doe het digitaal! Digitaal contractbeheer verbetert het proces van contractbeheer en kan ook andere processen en workflows activeren.

Herkent u de voordelen van digitaal contractbeheer en wilt u meer informatie over onze oplossing?

Neem dan vandaag nog contact met ons op.

De contractmanagement oplossingen van Docdynamic bieden u:

  • Één centrale bron voor al uw contractdata
  • Transparant en overzichtelijk
  • Support tool voor het samenwerken aan een document
  • Te integreren met uw bedrijfsspecifieke applicaties
  • Klant specifieke aanpassingen mogelijk

Geef een reactie